Valmennuksen etenemisestä esimerkki

  1. Valmennuksen aloittamisesta sovitaan ja määritellään valmennuksen tavoitteet. Tavoitteita voidaan tarkentaa jatkossa.
  2. Valmennuksesta laaditaan sopimus, joka sisältää sekä valmentajan että valmennettavan velvollisuudet
  3. Tarkennetaan tavoitetta ja sovitaan keinoista tavoitteen saavuttamiseksi
  4. Työskennellään tavoitteen saavuttamiseksi harjoittelemalla keinoja, joiden avulla päästään lähemmäksi tavoitetta

Valmennus voi tapahtua melkein missä vain, valmennettavan kotona, harrastusten parissa, kaupungilla tai vaikka kahvilassa.  Valmennettavan  todellinen kuunteleminen tavoitteiden asettamisesta valmennuksen loppuun saakka on oleellinen osa valmennuksen onnistumisessa.

Advertisement