Nelikenttäharjoitus

Nelikenttä on monipuolinen harjoitus, jonka avulla kyetään tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Nelikentässä voi tarkastella itseään vaikka eri ympäristöissä. Otetaan esimerkiksi millainen ihminen on kotona, koulussa, netissä ja kavereiden kanssa. Sama ihminen voi kuvata itseään hyvin eri lailla eri ympäristöissä. Tarvittaessa voidaan antaa lista adjektiiveista joita voi käyttää apuna.

Harjoitusta voidaan jatkaa seuraavilla käynneillä paneutuen enemmän tiettyihin elämän osa-alueisiin. Voidaan tarkastella myös keitä henkilöitä liittyy eri ympäristöihin millainen suhde heihin on.Nelikenttä Teemu Leinonen neuropsykiatrinen valmentaja

Advertisement