Valmennussopimus

Valmennussopimuksessa sovitaan miten ja mihin asioihin valmennuksen avulla pyritään vaikuttamaan. Valmennussopimuksen avulla voidaan selkeyttää tavoitteita ja motivoida asiakasta. Alla esimerkki sopimuksesta. Tavoitteiden asettamiseen on hyvä käyttää aikaa ja sopimus voidaan tehdä vaikka vasta kolmannella tapaamisella.

Valmennussopimus / Tavoitteet:

Valmennuksen tarkoituksena on parantaa asiakkaan ja hänen lähipiirinsä elämänhallintaa ja tarkentaa tulevaisuuden suunnitelmia. Tavoitteet voivat muuttua ja tarkentua, eli sopimusta voidaan tarkistaa tarpeen mukaan. Sopimus on sitova, eli asiakas lupaa toimia sopimuksen mukaisesti ja kertoa onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan sekä muista asiaa koskevista asioista rehellisesti. Valmentaja sitoutuu tukemaan asiakasta hänen pyrkimyksissään.

Valmennuksen kesto (alustava):

Valmennuksen alustavaksi kestoksi on sovittu kaksitoista käyntiä. Käynti kestää kerrallaan noin kaksi tuntia. Alkujakson jälkeen arvioidaan asiakkaan hyötyminen jatkosta ja valmennuksen jatko.

Valmennukseen liittyvät tapaamiset ja muu yhteydenpito:

Tapaamiset toteutetaan asiakkaan kotona, tai tavataan koululla, josta lähdetään yhdessä ennalta sovittuun toimintaan. Valmentajalle voi soittaa tarvittaessa.

 Muuta huomioitavaa:

Koulu päättyy klo 14-16, käynnit järjestetään koulun jälkeen ja viikonloppuisin.

Asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet tärkeysjärjestyksessä:

  1. Olen ajoissa koulussa.
  2. Opin käyttämään kännykän herätys ja muistutustoimintoja
  3. Opin menemään itsenäisesti jalkapalloharjoituksiin

 

Allekirjoitukset

Valmentaja:                                            Asiakas:

 

Advertisement

Nelikenttäharjoitus

Nelikenttä on monipuolinen harjoitus, jonka avulla kyetään tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Nelikentässä voi tarkastella itseään vaikka eri ympäristöissä. Otetaan esimerkiksi millainen ihminen on kotona, koulussa, netissä ja kavereiden kanssa. Sama ihminen voi kuvata itseään hyvin eri lailla eri ympäristöissä. Tarvittaessa voidaan antaa lista adjektiiveista joita voi käyttää apuna.

Harjoitusta voidaan jatkaa seuraavilla käynneillä paneutuen enemmän tiettyihin elämän osa-alueisiin. Voidaan tarkastella myös keitä henkilöitä liittyy eri ympäristöihin millainen suhde heihin on.Nelikenttä Teemu Leinonen neuropsykiatrinen valmentaja

Valmennuksen etenemisestä esimerkki

  1. Valmennuksen aloittamisesta sovitaan ja määritellään valmennuksen tavoitteet. Tavoitteita voidaan tarkentaa jatkossa.
  2. Valmennuksesta laaditaan sopimus, joka sisältää sekä valmentajan että valmennettavan velvollisuudet
  3. Tarkennetaan tavoitetta ja sovitaan keinoista tavoitteen saavuttamiseksi
  4. Työskennellään tavoitteen saavuttamiseksi harjoittelemalla keinoja, joiden avulla päästään lähemmäksi tavoitetta

Valmennus voi tapahtua melkein missä vain, valmennettavan kotona, harrastusten parissa, kaupungilla tai vaikka kahvilassa.  Valmennettavan  todellinen kuunteleminen tavoitteiden asettamisesta valmennuksen loppuun saakka on oleellinen osa valmennuksen onnistumisessa.