Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen menetelmä, jossa tuetaan asiakkaan pääsemistä hänen kanssa yhteistyössä asetettuihin konkreettisiin tavoitteisiin. Tavoitteissa on tärkeää asiakkaan oman mielipiteen kuunteleminen. Tavoitteita saavutetaan suunnitelmallisen yksilötyöskentelyn avulla. Valmennuksen avulla pyritään löytämään keinoja selvitä itsenäisesti arjen haasteista. Tavoitteet voivat olla esim. luokalta pääsy, töihin paluu, kalenterin käytön oppiminen tai ajoissa oleminen.

Valmennuksen alussa tehdään sopimus valmennuksesta. Valmennussopimuksen myötä valmennettava ja valmentaja sitoutuvat yhdessä työskentelemään asetettujen tavoitteiden eteen.

Neuropsykiatrinen valmennus aloitetaan yleensä yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen tai terveydenhuollon kanssa. Valmennusta on mahdollista ostaa myös yksityisesti. Valmennukseen hakeutumisen syynä voivat olla: Tarkkaavuuden ja keskittymisen ongelmat, toiminnanohjauksen vaikeudet, sosiaalisten tilanteiden vaikeudet, käyttäytymisen ongelmat tai vaikeudet ongelmanratkaisutaidoissa.

Katso ystävällisesti Ajatuksia valmennuksesta ja menetelmiä-sivulta lisää tietoa, joka selkeyttää neuropsykiatrisen valmennuksen käsitettä.

Sivut on kirjoittanut Teemu Leinonen ( ammatillinen tukihenkilö, neuropsykiatrinen valmentaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja )

Mainokset